lcd tv maupun tv plasma yaitu salah satu perkakas elektronik yang sudah tak asing lagi dan ramai sekali dipunya tiap-tiap orang cakap di mendekorasi di rumah atau di perkantoran, hendak tapi untuk acara-acara kayak seminar, peragaan, wedding dan lain-lain yang adakalanya...